ببینید | انتقاد تند و تیز مجری تلویزیون از تهدید فدراسیون فوتبال برای جواد خیابانی!

ببینید | انتقاد تند و تیز مجری تلویزیون از تهدید فدراسیون فوتبال برای جواد خیابانی!

مجری صداوسیما اعلام کرد: کمیته اخلاق حق تهدید خیابانی را ندارد! جواد کارمند صداوسیماست؛ ایشون دلسوز فوتبال کشوره و هرچی میگه از روی خیرخواهی است. منبع: صداوسیما

ببینید | انتقاد تند و تیز مجری تلویزیون از تهدید فدراسیون فوتبال برای جواد خیابانی!

یک دیدگاه بنویسید

برای افزودن دیدگاه باید وارد شوید .