ببینید | سخنگوی شورای نگهبان زمان پایان انتخابات را اعلام کرد؛ ساعت چند؟

ببینید | سخنگوی شورای نگهبان زمان پایان انتخابات را اعلام کرد؛ ساعت چند؟

سخنگوی شورای نگهبان گفت: پایان زمان انتخابات ساعت ۱۸ است. در خصوص تمدید انتخابات اطلاع رسانی خواهد شد.

ببینید | سخنگوی شورای نگهبان زمان پایان انتخابات را اعلام کرد؛ ساعت چند؟

یک دیدگاه بنویسید

برای افزودن دیدگاه باید وارد شوید .