خانه‌های این شهر عزادار حسین(ع) هستند

خانه به خانه در رشت و سایر شهرستان‌های گیلان، مردم با پرچمی سیاه بر سر در خانه‌های خود ثابت کردند که در شور و شعور حسینی پیشگام بوده و ارادت خود را به ساحت قدسی اباعدبالله الحسین(ع) نشان دادند.

خانه‌های این شهر عزادار حسین(ع) هستند

یک دیدگاه بنویسید

برای افزودن دیدگاه باید وارد شوید .