خدمت رسانی گروه‌های جهادی از افطار تا سحر در یزد

گروه های جهادی یزد در قالب طرح افطار تا سحر عملیات ساخت 36 خانه مددجویان کمیته امداد استان را به عهده گرفتند و با تمام ظرفیت درحال ارائه خدمت در این حوزه هستند.

خدمت رسانی گروه‌های جهادی از افطار تا سحر در یزد

یک دیدگاه بنویسید

برای افزودن دیدگاه باید وارد شوید .