دادگاه نیویورک ترامپ را ۹۰۰۰ دلار جریمه کرد

دادگاه نیویورک ترامپ را ۹۰۰۰ دلار جریمه کرد

قاضی دادگاه نیویورک ترامپ را به دلیل اهانت به دادگاه به پرداخت ۹۰۰۰ دلار جریمه محکوم کرد.

دادگاه نیویورک ترامپ را ۹۰۰۰ دلار جریمه کرد

یک دیدگاه بنویسید

برای افزودن دیدگاه باید وارد شوید .