دیدار جمعی از خانواده شهدا با مادر شهید الداغی

جمعی از خانواده های شهدای دفاع مقدس،مدافعین حرم ، سلامت و شهدای امنیت با مادر شهید غیرت حمید رضا الداغی دیدار کردند.

دیدار جمعی از خانواده شهدا با مادر شهید الداغی

یک دیدگاه بنویسید

برای افزودن دیدگاه باید وارد شوید .