فیلم| آیت الله علم الهدی: در راس جریان یا حزبی نیستم و هیچ نامزدی به من وابسته نیست

فیلم| آیت الله علم الهدی: در راس جریان یا حزبی نیستم و هیچ نامزدی به من وابسته نیست

فیلم| آیت الله علم الهدی: در راس جریان یا حزبی نیستم و هیچ نامزدی به من وابسته نیست

یک دیدگاه بنویسید

برای افزودن دیدگاه باید وارد شوید .