همایش شیرخوارگان حسینی

همزمان با نخستین روز جمعه ماه محرم، همایش شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران برگزار شد.

همایش شیرخوارگان حسینی

یک دیدگاه بنویسید

برای افزودن دیدگاه باید وارد شوید .