سرنوشت دولت ماکرون در دستان پارلمان فرانسه

سرنوشت دولت ماکرون در دستان پارلمان فرانسه

دولت فرانسه بعد از دور زدن پارلمان این کشور در به تصویب رساندن اصلاحات قانون بازنشستگی، حالا منتظر است این نهاد قانونگذار، سرنوشتش را در یک رای‌‌‌گیری برای دادن رای عدم اعتماد تعیین کند.

سرنوشت دولت ماکرون در دستان پارلمان فرانسه

خیابان‌های فرانسه همچنان درگیر اعتصاب و زباله

خیابان‌های فرانسه همچنان درگیر اعتصاب و زباله

بر اساس گزارش رسانه‌های فرانسوی، اتحادیه‌های تجاری این کشور امروز چهارشنبه نیز به اعتراضات و اعتصابشان علیه طرح افزایش سن بازنشستگی از سوی دولت امانوئل ماکرون ادامه دادند.

خیابان‌های فرانسه همچنان درگیر اعتصاب و زباله