نقش «سکوت» در انحراف یک جامعه/ اگر جلوی گناه را نگیریم، گناه جلوی ما را می‌گیرد

نقش «سکوت» در انحراف یک جامعه/ اگر جلوی گناه را نگیریم، گناه جلوی ما را می‌گیرد

من در برابر ماجرای کشف حجاب‌ها در حریم عمومی چه وظیفه‌ای دارم؟ واکنشم چیست؟ سکوت کنم؟ بی‌تفاوت باشم و از کنارش عبور کنم؟ شاید اصلا واکنشم اثر نداشته باشد، پس چرا خودم را به زحمت بیندازم و تذکر بدهم؟ پاسخ این موارد و موارد دیگر را در گفت‌وگو با علی تقوی، مدرس امر به معروف و نهی از منکر می‌خوانیم.

نقش «سکوت» در انحراف یک جامعه/ اگر جلوی گناه را نگیریم، گناه جلوی ما را می‌گیرد