«صندوقچه اسرار» برنامه هسته‌ای ایران که بود؟

شهید محسن فخری زاده دانشمندی است که در راه پیشرفت علمی کشور ایران اسلامی به ویژه در حوزه‌های نظامی و غیرنظامی ترجیح داد که گمنام بماند و با گام های متعهدانه‌ای که در راستای سربلندی کشور برداشت بعد از شهادتش فخر ایران شد.

«صندوقچه اسرار» برنامه هسته‌ای ایران که بود؟