انهدام  ۳۳ باند بزرگ سرقت از ابتدای سال در استان اصفهان

انهدام ۳۳ باند بزرگ سرقت از ابتدای سال در استان اصفهان

فرمانده انتظامی اصفهان استان گفت: از ابتدای سال تا ۱۵ اردیبهشت ماه، ۳۳ باند بزرگ مواد مخدر در استان اصفهان منهدم و ۶ هزار و ۴۵۰ هزار میلیارد ریال اموال مسروقه به مردم مسترد شده و در حال راستی آزمایی بقیه موارد هستیم.

انهدام  ۳۳ باند بزرگ سرقت از ابتدای سال در استان اصفهان

هیأت اندیشه‌ورز در بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال و بختیاری تشکیل می شود

هیأت اندیشه‌ورز در بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال و بختیاری تشکیل می شود

مدیرکل بنیادشهید وامور ایثارگران استان گفت: در راستای عملیاتی شدن برنامه‌ها و سیاست های بنیاد، هیأت اندیشه‌ورز در بنیاد استان و شهرستان ها تشکیل می شود.

هیأت اندیشه‌ورز در بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال و بختیاری تشکیل می شود