اوجاقی: سیاست ما ترویج ورزش شهروندی است

مدیر عامل سازمان ورزش شهرداری تهران گفت: یکی از برنامه های مهم این نهاد شهری، توسعه و ترویج ورزش شهروندی است که یکی از برنامه مهم مدیریت جدید شهری توجه به سلامت روحی و روانی جامعه است.

اوجاقی: سیاست ما ترویج ورزش شهروندی است

گفت‌وگوی فارس با کشتی‌گیر دورگه ایرانی-ژاپنی| یوشیدا: علاقه زیادی به فنون اصیل کشتی ایرانی دارم

عضو تیم ملی کشتی آزاد ژاپن، گفت: از دوران کودکی پدرم فنون اصیل کشتی ایرانی را به همه ما یاد داده و برای همین سبک کشتی‌های ایران را دوست دارم.

گفت‌وگوی فارس با کشتی‌گیر دورگه ایرانی-ژاپنی| یوشیدا: علاقه زیادی به فنون اصیل کشتی ایرانی دارم