اینجا خانه ما| چگونه با سیاهچال حمام سر کنیم؟!

زهرا که از حمام ترسید، آنقدرها بر خودم نلرزیدم. من مادر سه بچه هستم و سابقه روزگاری را دارم که علی هم از حمام می‌ترسید و بعد از مدتی هم، رفتارش عوض شد. انگار نه انگار که تا همین چند روز پیش، حمام را در حکم زندان ابوغریب می‌دانست!

اینجا خانه ما| چگونه با سیاهچال حمام سر کنیم؟!

پیشرفت ۷۰ درصدی مصوبات سفر اول استاندار در شهرستان های لامرد و مهر

استاندار فارس در حاشیه دومین سفر خود به شهرستان های لامرد و مهر گفت: در دور اول شهرستان‌های لامرد و مهر ۳۳ مصوبه داشتیم که به حمدالله و با همکاری مدیران استانی و شهرستانی بیش از ۷۰ درصد مصوبات اجرایی شده است.

پیشرفت ۷۰ درصدی مصوبات سفر اول استاندار در شهرستان های لامرد و مهر