خواص عجیب عرق نعنا!

خواص عجیب عرق نعنا!

گیاه و عرق نعنا دارای خاصیت آرامبخشی، بهبود عملکرد مغز، بهبود هضم غذا، درمان نفخ معده، رفع بوی بد دهان، کاهش استرس و اضطراب، درمان دل‌درد و دل‌پیچه است.

خواص عجیب عرق نعنا!

رضایی: اقدام شارلی ابدو  یعنی فرانسه مثل یک گرگ زخم خورده درحال زوزه و ناله است

رضایی: اقدام شارلی ابدو یعنی فرانسه مثل یک گرگ زخم خورده درحال زوزه و ناله است

مسعود رضایی گفت: اقدام شارلی ابدو حاکی از آن است که گرگِ زخم خورده فرانسه، زوزه‌ها و ناله‌های خود را دارد فریاد می‌زند و اصلاً و ابداً اقدامش از موضع قدرت نیست، بلکه برعکس این‌چنین واکش‌ها انفعال فرانسه را نشان می‌دهد.

رضایی: اقدام شارلی ابدو  یعنی فرانسه مثل یک گرگ زخم خورده درحال زوزه و ناله است