جریمه خریداران آیفون ۱۴ و ۱۵ قاچاق چقدر خواهد بود؟

جریمه خریداران آیفون ۱۴ و ۱۵ قاچاق چقدر خواهد بود؟

روز گذشته مصوبه‌ تعرفه واردات کالا به سود ۹۶ درصدی بازرگانی واردات آیفون پرداخت که گمانه‌زنی‌ها را مبنی بر از سرگیری واردات آیفون به کشور و لغو ممنوعیت این تلفن‌همراه تشدید کرد. بر این اساس تعرفه واردات آیفون ۹۶ درصد قیمت این تلفن‌همراه خواهد بود.

جریمه خریداران آیفون ۱۴ و ۱۵ قاچاق چقدر خواهد بود؟